Vad är ett byggläger?

Internationella byggläger – engagerad i världen

Sedan 1953 sliter unga människor med hjälp av Bauorden för en god sak.  Volontärerna bygger och renoverar i en internationellt sammansatt grupp. Vem som helst som är mellan 18 och 26 år gammal och vill engagera sig får vara med.

Projekten

Våra volontärer hjälper sociala och allmännyttiga organisationer. Det kan handla om en alternativ förskola  i Magdeburg, den judiska församlingen i Mainz, en byförening i Rumänien eller en skola för funktionsbehindrade barn i Litauen.

Arbetet

Volontärerna arbetar sju-åtta timmar. Om man har hantverksfärdigheter är det positivt, men det är inget krav. Det finns en utbildad byggledare som instruerar volontärerna om vad de ska göra.  Arbetet består av varierande uppgifter, t.ex. riva murar, måla fönster, lägga golv, snickra, avlägsna puts, kakla, tapetsera, installera innerväggar och isolera.

Volontärerna

Gruppen består oftast av sex till tolv volontärer från olika länder. Det spelar ingen roll vilket språk man talar eller vilken religion man utövar.

Kost och logi

Kost och logi ingår i lägeravgiften som är 80 €. För det mesta är sovplatserna relativt enkla och man sover i sovsäck. Maten tillagas antingen av volontärerna själva eller av organisationen som man jobbar för. Om man är vegetarian eller behöver specialkost ska man höra med oss om det är möjligt att få dessa behov tillgodosedda. Kost och logi ingår i lägeravgiften på 80 €.

Fritid

På kvällar och helger får volontärerna göra vad de vill. Man kanske sitter runt en eld och sjunger, spelar kort eller går och badar. Eller man gör en utflykt till närmaste stad, till havet eller upp i bergen –  beroende på var man befinner sig!

Men vad är byggläger bra för egentligen?

Genom att organisera byggläger främjar Bauorden interkulturell förståelse samtidigt som man stödjer allmännyttiga projekt. Precis lika viktig som arbetet som man utför är den sociala gemenskapen i en grupp människor från olika länder.

Ett byggläger är en möjlighet att engagera sig!